NAUWKEURIGE GEWAS ANALYSE D.M.V MAIS EN GRAS HAKSELEN.

Loonwerk Combinatie LvCm stelt net zoals u hoge eisen aan het oogstproces, met het juiste en modern materieel streven wij elk jaar opnieuw naar een goede opbrengst!

Met onze moderne John Deere 8500i hakselaars kunnen wij live tijdens het hakselen uw opbrengst, droge stof en voederwaarde meten door middel van NIR Techniek. Op de uitgewerkte toepassingskaart staan alle voederwaarde en documentatie gegevens per geoogst perceel, die geven u een duidelijk totaaloverzicht van uw oogst!

Door het bekijken en vergelijken van alle locatie specifieke documentatie gegevens d.m.v. de toepassingskaarten heeft u beter inzicht in uw bedrijf, u kunt dan beslissingen nemen over bijv. gewas variëteit en gewasverzorging. Buiten het seizoen om kunt u zich voorbereiden op een nog succesvoller teeltseizoen.

Het hakselen van uw gewas was nog nooit zo nauwkeurig!

Gewasanalyse voordelen.

✓ Opbrengst meeting in tonnage, inzicht in documentatiegegevens van uw percelen d.m.v. toepassingskaarten.

✓ Weloverwogen beslissingen nemen met betrekking tot gewasverzorging en gewasvariëteit voor het volgende teeltseizoen.

✓ automatische aanpassing mogelijk van de haksellengte op basis van de actuele droge stof gehaltes voor een betere kuilvoerkwaliteit.

✓ Precieze dosering van silage-additieven.

PLAATSSPECIFIEK BEMESTEN D.M.V NIR TECHNIEK.

Bij plaatsspecifieke bemesting heeft u het unieke voordeel om N.P.K nauwkeurig aan te brengen, op basis van een streefpercentage en limiet in kg/ha. We kunnen zelfs gebruikmaken van locatie specifieke toepassingskaarten. De NIR Sensor meet tijdens het vullen en uitrijden van de mest de gehaltes van nutriënten. (Ammonium, stikstof, fosfaat en kalium).

Plaatsspecifiek bemesten voordelen.

✓ De Harvestlab meet tijdens het uitrijden van de mest de gehaltes van nutriënten. ( Ammonium, stikstof, fosfaat en kalium)

✓ Nauwkeurige toepassing op basis van doseringskaart van organische voedingsstoffen. (Kg/ha)

✓ Plaats specifieke toepassing van minerale meststoffen.

MOBIELE KUILVOER ANALYSE.

Naast gewas en mest analyse kan de NIR sensor ook gebruikt worden als laboratorium. Wij kunnen uw ingekuilde gewassen analyseren, doormiddel van NIR Techniek heeft u precieze resultaten van uw kuilvoer binnen enkele minuten, daarmee heeft u inzicht in uw kuil en voerkwaliteit. Daarnaast bent u minder afhankelijk van een laboratorium. Per analyse krijgt u een rapport met daarop een duidelijke aflezing van uw voederwaarde binnen enkele minuten!

Kuilvoer analyse voordelen.

✓ Inzicht in voerkwaliteit.

✓ Gemakkelijk plannen van wintervoeding.

✓ Analyseren op locatie.

✓ Precieze resultaten binnen enkele minuten.

✓ minder afhankelijk van een laboratorium.