Precisielandbouw

Gras & Mais analyse.

Tijdens het hakselen van uw gewas meten wij live uw opbrengsten, droge stof en voederwaarde door middel van NIRS Techniek. Na de oogst worden de opbrengst kaarten gecontroleerd en toegewezen aan het digitaal portaal, daar kan men zijn of haar eigen percelen bekijken en vergelijken. De NIRS kaarten laten een duidelijk overzicht zien van de opbrengsten, droge stof en voederwaarde per geoogst perceel. Daarmee krijgt u een duidelijk totaaloverzicht van de gehele oogst!

De voordelen:

Mobiele kuilvoer analyse:

Wij kunnen uw ingekuilde gewassen analyseren. Doormiddel van NIRS Techniek heeft u precieze resultaten van uw kuilvoer binnen enkele minuten, daarmee heeft u inzicht in uw kuil en voerkwaliteit. Daarnaast bent u minder afhankelijk van een laboratorium. Per analyse krijgt u een rapport met daarop een duidelijke aflezing van uw voederwaarde binnen enkele minuten!

De voordelen.