Home

Welkom,

Veranderingen in de agrarische markt gaan snel. De wensen en verwachtingen vanuit agrarische ondernemers richting hun dienstverleners veranderen. Loonwerkcombinatie LvCM beweegt met U mee.

Kwaliteit, Advisering, Digitalisering, Partnership

De jonge spruit binnen agrarische loonbedrijf in Land van Cuijk en Maasduinen, met bekende en vertrouwde wortels. Een compleet aanbod, efficiënt gebruik van machines, optimale inzet van aanwezige arbeid. Gebruiken van gewasdata, aanvullen met de bodem- en teeltkennis om de beschikbare informatie voor u tot waarde te brengen met de benodigde slagvaardigheid.

Met als doel om de door u gevraagde kwaliteit en de voor U benodigde continuïteit te kunnen blijven waarborgen.

Alleen ben je sneller, samen kom je verder

Agrarisch Loonwerk

Loonwerk Combinatie LvCm is gespecialiseerd in het aannemen en uitvoeren van agrarisch loonwerk. Voor ieder jaargetijde bieden wij u de mogelijkheid om u een diversiteit aan loonwerkzaamheden aan te bieden. Loonwerk Combinatie LvCm beschikt over voldoende, professioneel en modern materieel om u van dienst te kunnen zijn.

Ook omtrent de precisielandbouw kunnen wij u van dienst zijn. Wij beschikken over 2 moderne John Deere hakselaars uitgerust met de Harvestlab 3000 NIRS Sensor. Met de sensor kunnen wij live uw opbrengsten, droge stof en voederwaarde meten in een werkgang. Daarnaast zijn onze tractoren voorzien van GPS. Voor de specifieke werkzaamheden beschikken wij over GPS met RTK om minimale overlapping te voorkomen.